U bent hier: home » landbouwhuisdieren » runderen » bedrijfsbegeleiding

Bedrijfsbegeleiding

Als een koe ziek is verdient ze zo snel mogelijk een goede behandeling. Het productieverlies, het extra werk en de vervroegde afvoer kosten vaak veel meer dan alleen de behandeling. De meeste veehouders kiezen daarom voor begeleiding door de dierenartspraktijk. Daarbij werken de veehouders samen met één van onze dierenartsen aan het verbeteren van de productie, de vruchtbaarheid, het celgetal en het voorkomen van zieke dieren.

Welke begeleiding past bij uw bedrijf ?
In de meeste gevallen sluit de bedrijfsbegeleiding aan bij de melkcontrole, zodat we gebruik kunnen maken van de actuele cijfers. Daarnaast worden op verschillende manieren de resultaten van vruchtbaarheid, celgetal en de opstart van koeien geregistreerd. Door deze registratie weten we waar verbeteringen mogelijk zijn en kunnen we dit omrekenen in een concreet bedrag. Jongvee opfok en klauwgezondheid kan naar wens opgenomen worden in de begeleiding. De voorkeur van onze veehouders gaat uit naar 3, 4 of 6 weekse begeleiding.

Deens systeem
Op welke manier controleert u de verse koeien?
Lopen ze de eerste week ter controle in een aparte afdeling?
Temperatuurt u standaard de verse koeien of alleen als de melkproductie achterblijft?

Enkele dierenartsen van onze praktijk zijn op excursie geweest naar onze Deense collega's. Zij nemen de controle van de verse koeien over van de veehouder. Dit bespaart de veehouder tijd en het zorgt ervoor dat alle koeien gecontroleerd worden. Ook koeien die wel voldoende melk geven, maar toch ziek zijn, worden zo opgespoord. Door daarbij ook wekelijks de vruchtbaarheid attenties te controleren kan de tussenkalftijd in de meeste gevallen flink omlaag.

Wat kunt u verdienen met betere transitie?
Deze vraag kunnen wij beantwoorden door een samenwerking met Blue4Green. Dit programma bestaat uit bloedonderzoek en registratie van problemen rondom afkalveren. Door berekening wordt duidelijk wat u kunt verdienen met een betere transitie. Onze praktijk doet op dit moment ervaring op met dit systeem. Lees verder op http://www.blue4green.nl/