U bent hier: home » landbouwhuisdieren » runderen » bloed - urine - melk en mestonderzoek

Bloed - urine - melk en mestonderzoek

Fosfor tekort bij melkziekte?
In ons laboratorium doen we zeer regelmatig bloedonderzoek van koeien die niet kunnen staan. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen calcium maar ook magnesium en fosfor kunnen zorgen voor melkziekte klachten. Hoeveel kans heeft een koe om overeind te komen? Is er spierbeschadiging of is het nog melkziekte. Wij maken gebruik van een test waarbij standaard een tiental belangrijke elektrolyten en enzymen in het bloed bepaald worden. Binnen korte tijd weten we wat een koe tekort komt en hoe de prognose is.
In Beilen is een proef gestart met calcium meting direct op het bedrijf. Uit onderzoek van de Graafschap dierenartsen blijkt dat veel nieuwmelkte koeien melkziekte hebben die niet opgemerkt wordt. De negatieve gevolgen van deze melkziekte geven echter wel veel schade. Om dit in beeld te krijgen gebruiken wij een labbook van Blue4green. Lees verder op blue4green.nl.

Simpel weerstand meten van kalveren
Via een simpele bepaling is het mogelijk om te bepalen of kalfjes voldoende, onvoldoende of goede hoeveelheid afweerstoffen binnen hebben gekregen. Afweerstoffen via biest is de enige weerstand die jonge kalveren hebben tegen diarree, griep en andere infecties.
De exacte waarde kan bepaald worden bij de GD in Deventer. De praktijk in Beilen is betrokken bij een sneltest, die de weerstand van kalveren simpel en goedkoop kan meten.

Urine onderzoek bij koeien?
De urine van een koe geeft veel informatie. Zo worden afvalstoffen en overmaat aan mineralen via de urine uitgescheiden. Wij nemen zeer regelmatig urine af voor onderzoek op magnesium (risico op melkziekte), ketonen (slepende melkziekte) en pH (bijvoorbeeld bij pensverzuring of lebmaag).

Voordelige en snelle bepaling van de mastitis oorzaak?
Op de praktijk in Beilen worden dagelijks melkmonsters onderzocht. Om grip te krijgen op uiergezondheid is het belangrijk te bepalen of de kiemen koegebonden of omgevingsgebonden zijn. Zo hebben kostbare kalkstrooisel veel meer effect wanneer u te maken heeft met omgevingskiemen. Ook om te kijken welke antibiotica het beste werkt is melkonderzoek erg nuttig. Via een rondzendprocedure wordt de kwaliteit van ons onderzoek gecontroleerd.

Kalverdiarree, oorzaken en risico's en hoe te voorkomen
Kalverdiarree is al snel een grote frustratie. Kalveren willen niet drinken, zijn sloom en vragen extra zorg. Om te weten wat u eraan kunt doen is het erg handig de oorzaak te weten. Virussen, bacteriën, parasieten of voedingsdiarree vragen namelijk een verschillende aanpak!
Na het onderzoek op onze praktijk krijgt u advies over de behandeling en vooral het voorkomen van diarree. Dit is ook erg belangrijk in relatie tot antibiotica gebruik op uw bedrijf. Daarnaast hebben wij afspraken met een laboratorium voor voordelig onderzoek naar diarree bij ouder jongvee.