U bent hier: home » landbouwhuisdieren » schapen en geiten » rotkreupel

Rotkreupel

Rotkreupel bij schapen is een ontsteking aan de poten die uit gaat van de tussenklauwhuid. Deze aandoening is zeer besmettelijk voor andere schapen. Bij schapen met rotkreupel worden de klauwtjes langzaam ondermijnd en in het meest ernstige geval vindt er totale ontschoening van de klauw plaats. Kenmerkend van de aandoening is dat schapen op hun voorknieën door het land grazen.

Behandeling is een langdurig proces en begint met het bekappen van de klauwtjes. Alle ondermijnde hoorn dient verwijderd te worden. Na bekapping moeten de schapen door een stabad met formaline. Daarnaast kan er gevaccineerd worden. Schapen kunnen vanaf een leeftijd van 3 weken geënt worden. Er vindt een basisenting plaats, waarna er na 2 weken een herhalingsenting plaatsvindt. Vervolgens zijn de schapen 6 maanden beschermd.

Voor verdere vragen over vaccinatie en behandeling van ernstig kreupele dieren, neem contact op met de Dierenartsenprakijk.