U bent hier: home » landbouwhuisdieren » schapen en geiten » wormen en myasis

Wormen en myasis

Wormen:
Wormen bij schapen zijn op te delen in rond-, lint- en zuigwormen. Afhankelijk van de grootte van het perceel en hoe vaak er omgeweid wordt, kunnen infecties ontstaan. Over het algemeen hebben de lammeren hier het meest last van. Bij oudere schapen ontstaat er namelijk een zogenaamde leeftijdsresistentie. De verschijnselen bij een worminfectie kunnen variëren van slechte groei tot diarree, bloedarmoede en in ernstige gevallen sterfte. Behandeling van worminfecties kan het beste op basis van mestonderzoek. Leverbot infecties worden veroorzaakt door Fasciola Hepatica, deze worm leeft een deel van zijn cyclus in een slakje. Dit slakje overleeft voornamelijk op vochtige gronden. Bij acute leverbot kan er veel sterfte optreden. Bij een meer chronisch beeld treedt er groeistilstand, gewichtsverlies of bloedarmoede op. Behandeling van leverbot is mogelijk, maar in Nederland treedt er steeds meer resistentie op. Voor mestonderzoek en vragen over behandeling of beweidingsystemen kunt u contact opnemen met de Dierenartsenpraktijk.

Myasis:
Myasis of maden bij schapen wordt veroorzaakt door de blauwgroene vlieg. Deze vlieg ligt eitjes in de vacht van schapen waarna er larven uitkomen. Deze larven eten letterlijk de huid en het vlees van de schaap weg. De beschadigingen trekken weer nieuwe vliegen aan, die opnieuw eitjes leggen. Wanneer dieren last hebben van diarree of dunne mest, wordt de achterhand vuil en dit trekt sneller vliegen aan. De meeste problemen doen zich voor in juli en augustus. Schapen die myasis hebben schuren en bijten naar de aangedane plekken. Indien het ernstig is worden dieren sloom, eten ze niet meer en gaan ze snel achteruit. Wanneer de wol opzij getrokken wordt zijn er wonden te zien met vaak grote aantallen maden daarin.
Behandeling bestaat uit het wegknippen of scheren van de wol rondom de aangedane plekken en dieren te wassen met Neocidol®. Preventief kunnen de dieren met Clik® pour-on worden behandeld, dit geeft 16 weken bescherming.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Dierenartsenpraktijk.