U bent hier: home » landbouwhuisdieren » schapen en geiten » zomerlongontsteking

Zomerlongontsteking

Zomerlongontsteking bij schapen wordt veroorzaakt door de bacterie Pasteurella heamolytica. Anders dan de naam doet vermoeden kan Zomerlongontsteking vanaf het voorjaar tot in het najaar voorkomen. Met name grote schommelingen in dag en nacht temperaturen kunnen een risico vormen. Dieren krijgen last van een acute longontsteking waarbij de opgroeiende lammeren het grootste risico lopen. Voordat deze verschijnselen herkend worden kunnen een aantal dieren plotseling dood liggen.

Behandeling voor deze hele acute dieren komt vaak te laat en ook de minder acute dieren houden vaak restverschijnselen. Beter is daarom om preventief te enten. Deze enting beschermt tevens tegen ‘Het Bloed' en kan vanaf 3 weken leeftijd worden toegepast. Voor vragen over behandeling en vaccinatie tegen Zomerlongonsteking kunt u contact opnemen met de Dierenartsenprakijk.